Skip to main content

Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKiK 

Následující podmínky účasti upravují účast ve věrnostním programu myKiK (dále jen “myKik”) společnosti

KiK textil a Non-Food spol. s r.o. 
IČO: 278 75 288
se sídlem Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 123379 

Tel.: + 420 272 089 724 
E-mail: kontakt@kik.cz

(dále jen „společnost KiK“)

Odevzdáním žádosti a účastí v programu myKiK souhlasíte s následujícími podmínkami.

Účast v programu myKiK

 • Abyste mohli využívat všech výhod programu myKiK, musíte se zaregistrovat do věrnostního programu myKiK. Registraci je možné provést online, prostřednictvím aplikace myKiK App nebo v některé z našich kamenných prodejen. 
 • Po dokončení registrace, poskytnutí všech potřebných informací, resp. udělení všech potřebných souhlasů Vám bude vystavena věrnostní karta myKiK v plastové nebo digitální podobě.
 • Můžete být současně držiteli plastové i digitální věrnostní karty; přestože karty mají různá čísla, jsou vzájemně propojeny.
 • •    V závislosti na zvoleném způsobu registrace Vám bude vystavena plastová, nebo digitální věrnostní karta myKiK. Plastovou věrnostní kartu obdržíte na pokladně v našich kamenných prodejnách a digitální věrnostní kartu v aplikaci nebo v našem e-shopu (bude-li tato možnost dostupná). Digitální věrnostní kartu myKiK si můžete propojit s plastovou věrnostní kartou myKik v našich kamenných prodejnách; pokud se však nejprve zaregistrujete s plastovou věrnostní kartou myKik, bude tato automaticky propojena s digitální věrnostní kartou myKiK, pokud budou u obou karet zjištěny totožné údaje.
 • U žádostí o vydání digitální věrnostní karty myKiK je vyžadována platná e-mailová adresa, u žádostí o vydání plastové věrnostní karty myKiK nikoli.
 • Jedna osoba může mít pouze jednu věrnostní kartu myKiK. Plastová věrnostní karta myKiK, která je propojena s digitální věrnostní kartou myKiK (nebo naopak), se považuje za jednu věrnostní kartu.
 • Vystavením nové věrnostní karty automaticky pozbývá předchozí věrnostní karta myKiK platnosti.
 • Věrnostní kartu myKiK je možné využívat výhradně pro osobní potřebu; užívání pro komerční účely nebo jinou než osobní potřebu je nepřípustné.
 • Pokud není uvedeno jinak, myKiK platí ve všech kamenných prodejnách KiK na území České republiky a v českém e-shopu (bude-li tato možnost dostupná).
 • Nabídky myKiK jsou platné, pouze pokud při nákupu používáte věrnostní kartu my KiK nebo číslo věrnostní karty myKiK, a neplatí proto pro zákazníky, kteří věrnostní kartu myKiK nepoužívají.
 • Nabídky v rámci programu myKiK jsou odpovídajícím způsobem označeny (např. logem) a dozvíte se o nich v kamenných prodejnách, v prospektu, v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná), v aplikaci, e-mailem a/nebo jiným způsobem. 
 • Nabídky myKiK mohou podléhat konkrétním dalším podmínkám, které nejsou součástí těchto podmínek účasti. V takovém případě budou tyto dodatečné podmínky uvedeny u každé jednotlivé nabídky. 
 • Nabídky myKiK jsou omezeny časově i množstvím skladových zásob, proto po uplynutí doby platnosti každé jednotlivé nabídky a/nebo po vyčerpání omezeného množství skladových zásob z nich nelze vyvozovat žádné právní nároky.
 • Nabídky myKiK nelze za žádných okolností vyplácet v hotovosti.
 • Programu myKiK se můžete účastnit, pokud jste starší 18 let. 
 • Podmínky účasti v programu myKiK nenahrazují žádné jiné obecně platné obchodní podmínky. V případě rozporu mezi podmínkami účasti v programu myKiK a jinými obchodními podmínkami mají přednost platné podmínky vztahující se k programu myKiK.
 • Je Vaší povinností zajistit aktuálnost Vaší e-mailové adresy a Vašich kontaktních údajů. Je to důležité například proto, abychom Vám mohli nabídnout slevové kupóny. Pokud je Vaše e-mailová adresa a/nebo Vaše kontaktní údaje nesprávné nebo neaktuální , nebo protože Vaše e-mailová adresa je nefunkční (nebo kvůli jiné okolnosti, za kterou nesete odpovědnost, např. zaplnění Vaší e-mailové schránky), není za žádných okolností povinností společnosti KiK toto znevýhodnění napravit. Pokud dojde k jakýmkoli změnám Vaší e-mailové adresy a/nebo Vašich kontaktních údajů, jste povinni tuto změnu oznámit e-mailem, případně poštou.
 • Poskytnuté osobní údaje a nákupy uskutečněné s věrnostní kartou myKiK jsou ukládány v databázi společnosti KiK. Společnost KiK respektuje Vaše soukromí a zajišťuje, aby s Vašimi osobními údaji, které nám poskytujete, bylo nakládáno v souladu s platnými předpisy upravující ochranu osobních údajů. Společnost KiK používá údaje o Vašich nákupech a návštěvách svých webových stránek, aby Vám mohla zasílat newslettery přizpůsobené Vašim individuálním potřebám a upozorňovat Vás na produkty a služby, které společnost Kik vybrala speciálně pro Vás. Údaje, které nám poskytujete, nám umožňují lépe přizpůsobit naše webové stránky a naše nabídky Vaším osobním preferencím. Údaje, které o Vás shromažďujeme, používáme k předvídání Vašeho nákupního chování a k co nejlepšímu umístění našich produktů na našich webových stránkách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese  https://spolecnost.kik.cz/mykik-ochrana-osobnich-udaju.

Sleva na jeden produkt dle vlastního výběru po každém pátém nákupu 

 • Po každém pátém nákupu s využitím věrnostní karty myKiK uskutečněném v některé z kamenných prodejen KiK textil a Non-Food spol. s r.o. obdržíte poukaz, který Vás při dalším nákupu v některé z našich kamenných prodejen opravňuje k uplatnění slevy ve výši 20% na jeden produkt dle vlastního výběru. Pokud si při příštím nákupu zakoupíte více produktů, uplatní se sleva ve výši 20% na nejdražší produkt. 
 • Počítá se každý nákup.
 • V rámci jednoho dne lze započítat pouze jeden nákup. Více nákupů uskutečněných během jednoho dne se považuje za jeden nákup.
 • Po každém pátém nákupu s využitím věrnostní karty myKiK v kamenné prodejně bude vystaven fyzický poukaz.
 • Pokud vrátíte celý nákup, tj. počet vrácených položek se rovná počtu zakoupených položek, bude Vám jeden nákup automaticky odečten od počtu nasbíraných nákupů.
 • Není-li uvedeno jinak, poukaz platí 8 týdnů od data vystavení. 

Sleva na zboží z měnící se měsíční nabídky

 • Jako držitel věrnostní karty myKiK získáváte každý měsíc 15% slevu na produkty z měnící se měsíční nabídky.
 • Produkty v rámci měnící se měsíční nabídky jsou v kamenných prodejnách a/nebo v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná) odpovídajícím způsobem označeny, aby bylo zřejmé, na které zboží lze slevu uplatnit. 
 • O těchto slevách můžete být informováni v kamenných prodejnách, v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná), prostřednictvím aplikace nebo e-mailem.
 • Nabídky platí vždy pro aktuální kalendářní měsíc, pokud není uvedeno jinak.
 • Na některé nabídky se mohou vztahovat omezení, mohou například platit pouze v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná) nebo v konkrétní kamenné prodejně. Pokud existují nějaká omezení, budou uvedena u každé nabídky.
 • Nabídky společnosti KiK platí pouze do vyprodání zásob. Společnost KiK bude při přípravě nabídek a slev postupovat s maximální možnou péčí, jakož i v souladu s platnými předpisy.
 • V případě zjevných tiskových a jiných chyb v měnící se měsíční nabídce není společnost KiK nabídkou vázána.

Výměna nebo vrácení zboží bez účtenky

 • Díky účasti v programu myKiK můžete vyměnit nebo vrátit zboží i bez účtenky, pokud bylo zakoupeno v kamenné prodejně. Je to možné díky tomu, že jste při nákupu použili věrnostní kartu myKiK a Váš nákup je uložen ve Vašem účtu myKiK a lze ho dohledat v systémech. Výměnu nebo vrácení zboží bez účtenky lze proto provést za podmínky, že a) je s nákupem spojena Vaše věrnostní karta myKiK; a b) při výměně nebo vrácení je předložena věrnostní karta myKiK, s níž byl nákup uskutečněn.
 • Lhůta pro výměnu nebo vrácení produktu zůstává nezměněna.
 • Musí být zachován  stejný stav produktu, v jakém jste jej obdrželi.  Produkt nebude vyměněn nebo vrácen v případě, že byl poškozen.
 • Vracíte-li produkt, k jehož nákupu jste uplatnili poukaz myKiK, hodnota uplatněného poukazu se nevrací. Bude Vám však vrácena částka, kterou jste skutečně zaplatili.
 • Sleva na poštovné
 • Jako držitel věrnostní karty myKiK získáte při objednávce zboží z e-shopu (bude-li tato možnost dostupná) 20% slevu na poštovné (za podmínky, že je věrnostní karta propojena s uživatelským účtem). 
 • Vaše objednávka může být zaslána na adresu Vašeho bydliště (prostřednictvím poskytovatele poštovních a balíkových služeb) nebo vyzvednuta ve Vámi zvolené kamenné prodejně ("Click & Collect"). 

Rezervace zboží v kamenné prodejně

 • Jako držitel věrnostní karty myKiK máte možnost nechat si odložit nebo rezervovat zboží v kamenných prodejnách. Zboží je rezervováno po dobu jednoho dne a rezervovat si můžete maximálně tři položky denně. 
 • Rezervace lze přijmout pouze po předložení věrnostní karty myKiK.

Narozeninové překvapení

 • Pokud jste souhlasili se zasíláním reklamních e-mailů, obdržíte v den svých narozenin nebo v období kolem svých narozenin narozeninové překvapení.
 • Plánované narozeninové překvapení obdržíte buď ve formě slevového poukazu nebo dárku, který si můžete vyzvednout v kamenné prodejně. V obou případech obdržíte oznámení e-mailem. 
 • Narozeninové překvapení se může čas od času měnit a určujeme ho dle vlastního uvážení. Narozeninové překvapení si nemůžete zvolit libovolně, a to ani v případě, že jiný zákazník obdržel narozeninové překvapení, které se Vám

líbí více a které byste preferovali.

 •  Slevový poukaz můžete uplatit pouze v kamenné prodejně.
 • Pokud vrátíte nákup z jiného důvodu než oprávněného uplatnění práv z vadného plnění, na který jste uplatnili slevový poukaz, slevový poukaz zaniká a nelze jej použít na další nákup.

Měsíční soutěž o ceny

 • Pokaždé, když v některé z našich kamenných prodejen nakoupíte s věrnostní kartou myKiK, jste automaticky zařazeni do měsíční soutěže o ceny.
 • Každý měsíc bude ze všech nákupů uskutečněných v daném měsíci náhodně vybráno pět nákupů. Náhodný výběr proběhne v období od 1. do 15. dne následujícího měsíce. Výhercem se stává držitel věrnostní karty, který uskutečnil vybraný nákup, resp. vybrané nákupy. Na každý nákup, který držitel věrnostní karty myKiK uskuteční s věrnostní kartou myKiK v některé z našich kamenných prodejen, může v zásadě připadat jedna výhra, do soutěže bude ale na jednu věrnostní kartu zařazen maximálně jeden nákup denně. Více nákupů uskutečněných v jednom kalendářním měsíci tak zvyšuje šanci na výhru. Pokud držitel věrnostní karty provede několik nákupů v jednom dni, započítává se pouze první nákup.
 • Celková hodnota měsíčních výher je 6.000,- Kč a je rozdělena do 5 výherních cen, z nichž každá obsahuje poukaz v hodnotě 1.200,- Kč. Aktuálně lze poukazy uplatnit pouze v našich kamenných prodejnách. Poukazy (ani zůstatková hodnota poukazu po uskutečnění nákupu) nejsou směnitelné za peníze. 
 • Uzávěrka je posledního dne v kalendářním měsíci, v 24:00 hod.
 • Slosování se provádí náhodným výběrem náhodného nákupu v daném měsíci. Slosování probíhá v období od 1. do 15. dne následujícího měsíce a do losování jsou zahrnuty nákupy uskutečněné v měsíci předcházejícímu aktuálnímu měsíci.
 • Výherce bude vyrozuměn prostřednictvím kontaktních údajů, které máme k dispozici; pokud možno telefonicky nebo e-mailem, případně poštou.
 • Výhru je třeba si vyzvednout v kamenné prodejně. Pokud si výhru nevyzvednete do 8 týdnů, vyhrazujeme si právo poskytnout výhru třetí osobě, a to prostřednictvím nového slosování s automatickým náhodným výběrem nákupu v příslušném měsíci. Po uplynutí lhůty 8 týdnů jakýkoli nárok na výhru ze strany držitele věrnostní karty myKiK, který si výhru v této lhůtě nevyzvedl, zaniká.
 • Součástí výhry nejsou případné náklady spojené s cestou do příslušné kamenné prodejny a zpět. Výhra není směnitelná za peníze ani vyměnitelná.

Ukončení účasti

 • Každý držitel věrnostní karty je oprávněn svoji účast v věrnostnímu programu myKiK kdykoliv ukončit v textové formě bez dodržení výpovědní doby. Výpověď je třeba zaslat na adresu KiK textil a Non-Food spol. s r.o.,, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 , nejlépe e-mailem na následující e-mailovou adresu: kontakt@kik.cz
 • Pokud jste se zaregistrovali prostřednictvím aplikace myKiK, můžete svou registraci tímto způsobem také zrušit. Za tímto účelem otevřete nastavení v aplikaci myKiK a klikněte na pole „Smazat účet“ a poté akci potvrďte. Váš zákaznický účet k věrnostnímu programu myKiK bude poté nenávratně smazán.
 • Bezprostředně po zrušení Vaší účasti pozbývají veškeré výhody uvedené v těchto podmínkách účasti platnosti. 
 • Nakumulované nákupy uskutečněné za účelem získání poukazu budou po ukončení účasti trvale smazány, a to i v případě, že se po uplynutí výpovědní doby znovu zaregistrujete k účasti na programu myKiK.
 • Všechny uložené informace o nákupech i osobní údaje budou smazány, pokud na nich nemáme oprávněný zájem nebo nejsme povinni uchovávat určité údaje po zákonem stanovenou dobu (např. pokud máte běžný účet KiK).  Mohou být ukládány anonymizované (agregované) údaje o nákupech.
 • Společnost KiK je oprávněna ukončit Vaši účast v programu myKiK výpovědí bez výpovědní doby v případě jakéhokoliv porušení Všeobecných podmínky účasti ve věrnostním programu myKik nebo obecně závazných právních předpisů z Vaší strany. 
 • Účast ve věrnostním programu myKiK je sjednána na dobu neurčitou.

Ztráta, odcizení nebo poškození plastové věrnostní karty myKiK 

 • Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození Vaší věrnostní karty myKiK, kontaktujte prosím co nejdříve společnost KiK, abychom mohli Vaši věrnostní kartu myKiK zablokovat. Na vybrané kamenné prodejně KiK obdržíte novou věrnostní kartu, se kterou můžeme propojit Váš účet myKiK.

Dohled a zneužití

 • Společnost KiK si vyhrazuje právo dohlížet na užívání programu myKiK účastníky a kontrolovat, zda jsou dodržovány Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKik.
 • Zneužívání výhod a služeb poskytovaných v rámci programu myKiK je zakázáno. Jakékoli zneužití programu myKiK a/nebo jakékoli jiné porušení těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení z věrnostního programu a/nebo okamžitou neplatnost nasbíraných čísel nákupů a/nebo dosud neuplatněných poukazů. Držitel věrnostní karty bude vyrozuměn prostřednictvím kontaktních údajů, které máme k dispozici; pokud možno e-mailem, případně poštou.

Odpovědnost

 • Společnost KiK odpovídá za škodu v rozsahu stanoveném českými právnimi předpisy.

Změny a ukončení programu myKiK

 • Společnost KiK si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKik s účinky do budoucna. Nároky, které v době změny již vznikly, tím nejsou dotčeny. Změna podmínek účasti se považuje za schválenou, pokud držitel věrnostní karty změnu neodmítne v písemné podobě do dvou měsíců od doručení oznámení o změně nebo pokud držitel věrnostní karty pokračuje v nákupech s věrnostní kartou myKiK i po uplynutí této lhůty. V oznámení o změně společnost KiK výslovně informuje držitele věrnostní karty o jeho právu odmítnout změnu o a o právních důsledcích odmítnutí změny ve stanovené lhůtě. Držitel věrnostní karty  je oprávněn změnu odmítnout a účast v programu myKiK vypovědět tak, že smluvní vztah skončí den předcházející plánovanému nabytí účinnosti příslušných změn. 
 • Aktuálně platné a účinné Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKik jsou vždy zveřejněny na spolecnost.kik.cz/mykik-podminky-ucast.
 • Poukazy lze uplatnit až do data ukončení věrnostního programu myKiK. Po ukončení věrnostního programu myKiK všechny výhody zanikají.
 • Společnost KiK je oprávněna ukončit věrnostní program myKiK s přiměřenou výpovědní lhůtou a v případě, že existuje vážný důvod, i bez dodržení této lhůty. Nároky, které k datu ukončení věrnostního programu již vznikly, tím nejsou dotčeny.
 • Držitelé karty budou o změně nebo ukončení programu myKiK vyrozuměni prostřednictvím kontaktních údajů, které máme k dispozici; pokud možno e-mailem, případně poštou.

Další ustanovení

 • Tyto Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKiK se řídí českým právem 
 • V případě, že dojde mezi společností Kik a Vámi v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří do třiceti (30) dnů vyřešit vzájemnou dohodou, můžete v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Vy v pozici spotřebitele můžete v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Tyto Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu myKiK jsou platné s okamžitou platností.
 • Reklamace týkající se věrnostního programu myKiK mohou být společnosti Kik podávány písemně na adresu sídla společnosti Kik, e-mailem na adresu společnosti KiK nebo jiným, právním předpisem povoleným, způsobem. Společnost KiK vyřeší reklamaci nejpozději do 30 dnů od data obdržení reklamace a bude držitele Karty informovat o uznání reklamace nebo důvodech jejího odmítnutí doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem) na adresu uvedenou držitelem Karty.