Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů při realizaci věrnostního programu myKiK 

Společnost KiK shromažďuje Vaše osobní údaje a/nebo informace o Vás (dále jen „osobní údaje”) v souvislosti se svým věrnostním programem (myKiK). Společnost KiK se zavazuje nakládat s osobními údaji s náležitou péčí a co nejlépe je chránit.

Společnost KiK nakládá s Vašimi osobními údaji s mimořádnou péčí a shromažďuje, používá a odstraňuje je v souladu se zákony a předpisy (zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR, dále také jen „GDPR“, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i s dalšími právními předpisy a zejména se zákonem č. 127/2005 Sb.).

Při využívání věrnostního programu (myKiK) budeme Vámi uvedené osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito ustanoveními na ochranu osobních údajů, pokud budou zapotřebí pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pokud to bude podloženo Vaším souhlasem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů při realizaci věrnostního programu myKiK mohou být čas od času změněny, pokud to bude vyžadovat aktuální situace. Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na adrese: www.KiK.cz. Pokud dojde ke změně zásad ochrany osobních údajů, společnost KiK o tom bude informovat prostřednictvím svých webových stránek (v závislosti na dostupnosti) nebo e-mailem.

Naše služby by měly být transparentní, osobní a spolehlivé. Proto uvádíme, jaké osobní údaje společnost KiK shromažďuje, k jakým účelům tyto osobní údaje používáme a jak můžete uplatnit svá práva v souvislosti s těmito osobními údaji. 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů při používání věrnostního programu myKiK (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") Vám v této souvislosti poskytujeme veškeré potřebné informace ve smyslu čl. 13 odst. 1 GDPR a § 8 zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména jaký druh osobních údajů pro jaké účely se shromažďuje, zpracovává a využívá a jak zajišťujeme ochranu dat. Pravidelně se prosím informujte o aktualizacích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Kontaktní a odpovědné osoby
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na:
Správce osobních údajů, kterým je:

KiK textil a Non-Food spol. s r.o. 
IČO: 278 75 288
se sídlem Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 123379 

Tel.: + 420 272 089 724 
E-mail: kontakt@kik.cz
nebo na adresu https://spolecnost.kik.cz/kontakt
(také jen „společnost KiK“)
Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnost KiK na adrese: 
DataComply s.r.o.
Mgr. Lucie Hladěnová
IČO: 07065345
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Kontakt: kontakt@kik.cz
Výše uvedená společnost KiK je zákonným správcem pro zpracování všech osobních údajů našich (potenciálních) zákazníků, návštěvníků a uživatelů našich obchodů, webových stránek a dalších služeb, jako je například aplikace KiK (dále jen “aplikace KiK”).

Jaké osobní údaje společnost KiK zpracovává?

Abyste si mohli vytvořit účet online a/nebo se zaregistrovat do věrnostního programu myKiK, potřebuje společnost KiK k dokončení registrace následující (osobní) údaje:

 • křestní jméno
 • příjmení
 • pohlaví 
 • adresu
 • datum narození (pro ověření, jestli jste starší 18 let a pro účely zaslání dárku k narozeninám)
 • platnou e-mailovou adresu (v případě, že si účet založíte online (bude-li tato možnost dostupná) nebo prostřednictvím aplikace)
 • obecné údaje o nákupu (např: druh zboží, částka, místo, způsob, datum, čas)

Při využívání služeb online zpravidla: 

 • Vaši IP adresu
 • údaje z umístěných souborů cookie (pokud jste k tomu dali souhlas)
 • Jaký používáte prohlížeč
 • Jak dlouho a jakým způsobem využíváte naši online nabídku (na jaké odkazy klikáte)
 • Kterou webovou stránku jste si prohlíželi před a poté, co jste navštívili náš web, a jaké reklamy se tam zobrazovaly?
 • Údaje o online transakcích se společností KiK 

Kromě toho si společnost KiK může volitelně vyžádat následující informace:

 • titul (abychom Vás oslovovali titulem, který jste uvedli při registraci)
 • e-mailovou adresu (pokud se registrujete v kamenné prodejně)
 • telefonní číslo
 • číslo mobilního telefonu

Když nakupujete v našich kamenných prodejnách, je možné, že o Vás shromažďujeme osobní údaje. Může k tomu docházet v následujících situacích. Například když se na nás v kamenné prodejně obracíte s dotazy nebo stížnostmi, kvůli kterým Vás musíme později kontaktovat. Údaje musíme případně shromažďovat během speciálních reklamních akcí, jako jsou soutěže nebo průzkumy spokojenosti zákazníků, abychom Vás informovali o průběhu akce nebo iniciativy. Upozorňujeme, že žádné údaje nezpracováváme, pokud jste nám k tomu nedali výslovný souhlas, nebo pokud není dán jiný zákonný titul pro jejich zpracování.
 
Za jakým účelem a z jakých důvodů společnost KiK shromažďuje a zpracovává osobní údaje?

Společnost KiK shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. Provádění objednávek zboží a služeb z e-shopu, kamenných prodejen nebo aplikace KiK, jakož i vytvoření a správa (osobního) účtu KiK (dále jen „účet KiK”) subjektu údajů. -Zpracování osobních údajů za účelem vytvoření účtu KiK je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 2. Zasílání nabídek, zpráv a reklamních akcí prostřednictvím e-mailu, aplikace KiK, jakož i poštou - Právním základem pro e-mailový marketing a marketing prostřednictvím aplikace je Váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Právním základem pro přímý marketing je plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Do marketingových akcí společnosti Kik mohou příležitostně být zapojeni i obchodní partneři společnosti KiK, např. formou připojení reklamního sdělení a/nebo voucheru, slevového poukazu apod. k marketingu společnosti KiK prováděného jedním ze způsobů upravených v tomto odstavci. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu třetích osob je Váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 3. Realizace věrnostního programu myKiK - Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Při zpracování Vašich osobních údajů za účelem automatického rozhodování, včetně profilování je právním základem ochrana našich oprávněných zájmů, abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby a nabídnout Vám jako zákazníkovi co nejlepší zážitek (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 4. Zpracování analýz pro účely zlepšování procesů, vývoje produktů a služeb a průzkumu trhu Základem pro tento typ zpracování je náš oprávněný zájem na neustálém zlepšování našeho zboží a služeb a zákaznické zkušenosti (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 5. Zpracování osobních údajů při užívání aplikace myKiK – Při zpracování uživatelských údajů je právním základem pro tento typ zpracování je náš oprávněný zájem na neustálém zlepšování našeho zboží a služeb a zákaznické zkušenosti (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Při zasílání Push oznámení je právním základem je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 6. Vyřizování stížností a dotazů- Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 7. Za účelem stanoveným v individuálním případě v souvislosti se separátním vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů v budoucnu - Právním základem je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

1.    Provádění objednávek zboží a služeb z e-shopu (bude-li tato možnost dostupná), kamenných prodejen nebo aplikace KiK, jakož i vytvoření a správa účtu KiK

Společnost KiK ukládá osobní údaje v rámci Vaší interakce námi, například když navštěvujete e-shop, používáte aplikaci KiK, poptáváte nebo objednáváte zboží nebo služby, vracíte zboží bez účtenky nebo vytváříte či spravujete účet KiK. Společnost údaje z různých vztahů s námi sloučí, pokud se budou tyto údaje shodovat.

Účet KiK
Abyste mohli v plném rozsahu využívat všechny služby a funkce, které společnost KiK nabízí prostřednictvím e-shopu KiK a aplikace KiK, musíte si vytvořit osobní účet KiK. Při vytváření účtu KiK budete požádání o poskytnutí určitých osobních údajů.

Účet KiK bez účasti ve věrnostním programu myKiK
Poskytnuté osobní údaje můžete kdykoli změnit. Informace, které nám poskytnete, nám umožňují lépe přizpůsobit naše služby Vašim potřebám a neustále je zlepšovat. Kromě účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme poskytnuté osobní údaje k vytvoření účtu KiK a k tomu, abychom Vám mohli nabídnout příslušné funkce, jako je obsah vašeho digitálního nákupního košíku a naposledy prohlížené produkty. Svůj účet KiK můžete kdykoli smazat. Pokud svůj účet smažete a neexistuje žádný jiný důvod pro zákonné zpracování, Vaše údaje již nebudou ukládány. Mohou být uchovávány anonymizované údaje (např. za účelem zaznamenání údajů o tom, že zákazníci, kteří si koupili určitý druh zboží, mají zájem i o jiný druh zboží). 

Zpracování osobních údajů za účelem vytvoření účtu KiK je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vaše údaje potřebujeme k plnění kupní smlouvy, v jejímž rámci Vám bude zasláno objednané zboží, a abychom Vás mohli kontaktovat.

Účet KiK s účastí ve věrnostním programu myKiK
K registraci do věrnostního programu myKiK v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná) nebo v aplikaci musíte mít založený účet KiK. V kamenných prodejnách se můžete do věrnostního programu myKiK zaregistrovat, aniž byste museli mít online účet KiK. Při registraci do věrnostního programu myKiK můžete použít svůj stávající účet KiK, nebo pokud účet ještě nemáte, můžete si při registraci vytvořit nový účet KiK. 

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zpracování osobních údajů pro myKiK je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností KiK. Umožňuje nám poskytnout Vám výhody spojené s věrnostním programem myKiK a předložit Vám nejlepší možnou individuální nabídku.

2. Zasílání nabídek, novinek a akcí poštou, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace

a) e-mailem
Vaši e-mailovou adresu používáme k zasílání newsletterů s aktuálními nabídkami, speciálními akcemi a informacemi o (nových) produktech a službách a příležitostně k zasílání obdobných sdělení a informací třetích osob, obchodních partnerů společnosti KiK, připojených k marketingovým sdělením, či materiálům společnosti KiK. 

Dále Vám zasíláme reklamu týkající se následujícího sortimentu zboží: Oblečení pro ženy, muže a děti; Spodní prádlo pro ženy, muže a děti; Doplňky pro ženy, muže a děti; Kufry a tašky; Domácí potřeby; Bytový textil; Nábytek; Dekorativní předměty; Osvětlení; Sportovní potřeby; Rukodělné výrobky a potřeby pro kutily; Příslušenství pro jízdní kola a automobily; Doplňky pro volný čas; Spotřební elektronika; Televizní, filmová a hudební média; Potřeby pro domácí zvířata; Cestovní potřeby; Psací potřeby; Hračky; Kancelářské potřeby; Galanterie; Potraviny; Pečující produkty a drogerie, včetně soutěží. Právním základem je Váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který jste udělili při registraci do věrnostního programu myKiK. 

Pokud jste si nainstalovali aplikaci myKiK a udělili k tomu souhlas, můžete od společnosti KiK dostávat push oznámení s aktuálními nabídkami, speciálními akcemi a informacemi např. o (nových) produktech a službách. Přijímání push oznámení můžete vypnout v nastavení svého telefonu. Právním základem je Váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který jste udělili při registraci do věrnostního programu myKiK.

b) poštou
Společnost KiK Vám také může zasílat nabídky, speciální reklamní akce a informace o (nových) produktech a službách poštou. Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám zasílali přímý marketing (s výjimkou e-mailového marketingu) na podobné zboží nebo služby poštou a vždy Vás tak informovali o našem aktuálním sortimentu. Rovněž v tomto případě může být s těmito marketingovými sděleními zasláno obdobné sdělení třetích osob, obchodních partnerů společnosti KiK, jak uvedeno výše pod bodem a).

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu poštou, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem. Pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, nebude to mít vliv na Vaši účast v věrnostním programu myKiK.

Pokud si nepřejete dostávat žádné nabídky, můžete se z odběru odhlásit prostřednictvím zákaznického servisu KiK nebo případně prostřednictvím odhlašovacího odkazu v zaslaném e-mailu.

3. Realizace věrnostního programu myKiK 

Společnost KiK nabízí účastníkům věrnostního programu myKiK další výhody.

Pokud chcete používat věrnostního program myKiK, musíte se do něho zaregistrovat. 

Po dokončení registrace a obdržení karty (karet) myKiK můžete kartu použít při nákupu u pokladny nebo v e-shopu (bude-li tato možnost dostupná) a využít tak obecných nabídek popsaných ve všeobecných obchodních podmínkách myKiK. Můžete také nasbírat určitý počet nákupů, za které obdržíte (po uskutečnění 5 nákupů, jak je uvedeno v podmínkách) poukaz na 20% slevu. Kromě toho můžete také získat další výhody, například dárek k narozeninám a možnost zúčastnit se slosování o ceny, nebo získat další nabídky, na které se mohou vztahovat další podmínky.

Při registraci do věrnostního programu myKiK v e-shopu nebo v aplikaci KiK je nutné mít účet KiK. Společnost KiK využívá údaje o Vašich nákupech a Vašem chování při prohlížení webových stránek a na základě těchto informací Vám může zasílat newslettery, které jsou individuálně přizpůsobeny Vašim potřebám a upozorňují Vás na zboží a služby, které společnost KiK vybrala speciálně pro Vás.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s Vámi společnost KiK uzavřela (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Údaje, které nám poskytnete, nám umožňují lépe přizpůsobit naše webové stránky a nabídky Vašim osobním preferencím. Údaje, které o Vás shromažďujeme, používáme k předvídání Vašeho nákupního chování a k co nejlepšímu umístění našich produktů na našich webových stránkách. To zahrnuje i profilování: jedná se o jakoukoli formu automatizovaného zpracování údajů, kdy analyzujeme určité Vaše osobní aspekty, abychom mohli předvídat mimo jiné Vaše osobní preference, zájmy a chování. K tomu používáme mimo jiné údaje ze souborů cookie a informace o účtu, jakož i údaje od třetích stran). Jedná se (mimo jiné) o tyto údaje:

 • Naposledy zakoupené zboží
 • Prohlížené stránky na našem webu
 • Pořadí, jakém se zboží zobrazuje na stránkách s přehledem produktů
 • Narozeninové slevové kódy
 • Pohlaví
 • Reklama na zboží, které jste si prohlíželi, nebo jiné zboží nebo zboží konkrétní produktové kategorie 

   
Vámi poskytnuté údaje používáme také k analýze úspěšnosti našich různých kampaní. 

Zpracování osobních údajů pro tento účel je pro ochranu našich oprávněných zájmů, abychom Vám mohli co nejlépe sloužit a nabídnout Vám jako zákazníkovi co nejlepší zážitek (článek 6 odst. 1 písm. a f) GDPR).

4. Provádění analýz za účelem zlepšování procesů, vývoje produktů a služeb a průzkumu trhu

Společnost KiK se snaží nabízet webové stránky, aplikace a služby v co nejvyšší kvalitě a přizpůsobovat svou nabídku a služby potřebám a přáním svých zákazníků a návštěvníků. Za tímto účelem je nezbytné, aby společnost KiK prováděla statistická šetření a mohla případně učinit změny. Pro tato statistická šetření může společnost KiK používat údaje o zákaznících. Výsledky průzkumů jsou vždy uváděny v agregované podobě a nelze je žádným způsobem přiřadit k jednotlivým zákazníkům. 

Základem pro tento typ zpracování je náš oprávněný zájem na neustálém zlepšování našeho zboží a služeb a zákaznické zkušenosti (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

5. Zpracování osobních údajů při používání aplikace myKiK 
V rámci věrnostního programu myKiK Vám poskytujeme mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení. V následujícím textu Vás kromě obecných informací o ochraně osobních údajů informujeme o zpracování osobních údajů při používání naší aplikace myKiK. Zejména Vás informujeme o službách našich smluvních partnerů, které jsou využívány s našimi aplikacemi. To vše proto, abyste věděli, jak fungují služby implementované v naší aplikaci myKiK a co se děje s Vašimi údaji.

a. Uživatelské údaje

Při stahování aplikace se do příslušného obchodu s aplikacemi přenášejí požadované informace, tj. zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa, zákaznické číslo v obchodě s aplikacemi a identifikátor jednotlivých zařízení. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv. Odpovídá za něj provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. Zpracováváme pouze údaje, které jsou nutné ke stažení aplikace do vašeho zařízení.

Při používání aplikace zpracováváme následující údaje, abychom umožnili používání nabízených funkcí a zajistili bezpečnost a stabilitu aplikace:

 • IP adresa uživatele 
 • Datum a čas požadavku 
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka) 
 • Stav přístupu/ stavový kód HTTP
 • Objem přenášených dat v jednotlivém případě 
 • Operační systém uživatele 

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

b. Zasílání Push oznámení prostřednictvím služby Firebase Cloud Messaging

Pro umožnění funkce „Push oznámení“ využívá aplikace myKiK službu Google Firebase Cloud Messaging, kterou nabízí společnost Google, Inc. Mountain View, USA. Souhlasem se zasíláním push oznámení v rámci registrace do aplikace myKiK, souhlasíte s automatickým přenosem jedinečného ID instalace aplikace (Instance ID) a následujících informací:

Informace o nainstalovaném softwaru: verze aplikace, ID aplikace, verze sestavení aplikace, název balíčku aplikace, informace o koncovém zařízení, na kterém je software nainstalován: verze operačního systému, ID zařízení, verze služeb Google, informace o FCM: ID aplikace v FCM, ID uživatele v FCM, verze protokolu

Přenos dat do databáze Firebase probíhá prostřednictvím chráněného kanálu. Přístup k těmto informacím a jejich ochrana se řídí příslušnými podmínkami používání Firebase: firebase.google.com/terms/data-processing-terms/, firebase.google.com/support/privacy/

Používání služby Google Firebase Cloud Messaging může případně vyžadovat předávání vašich osobních údajů do zemí (např. USA), kde může být úroveň ochrany údajů nižší než v EU.

Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Chcete-li později výměnu dat se službou Firebase Cloud Messaging zakázat, postupujte následovně:

Otevřete nastavení v aplikaci myKiK a klikněte na pole „Oznámení“. Poté posuňte posuvník u „Oznámení“ doleva. Všechna oznámení v aplikaci myKiK App jsou nyní trvale vypnuta.

 

6. Vyřizování stížností, reklamací a dotazů

Pokud se obrátíte na zákaznický servis společnosti KiK s dotazem nebo stížností na její služby, případně s reklamací zboží, uložíme Vaše kontaktní údaje včetně Vašeho dotazu, stížnosti nebo reklamace. Společnost KiK Vás může požádat o poskytnutí dalších osobních údajů, pokud to budeme považovat za nezbytné pro zodpovězení otázky nebo vyřešení stížnosti, reklamace nebo dotazu. Dodatečné osobní údaje poskytnuté v tomto případě budou použity k zodpovězení dotazu a/nebo stížnosti nebo vyřízení reklamace.

Osobní údaje, které za tímto účelem zpracováváme, mohou vzniknout, pokud jste si u společnosti KiK zakoupili zboží nebo služby nebo máte v úmyslu tak učinit. Zpracování údajů je pak nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo hodláte uzavřít (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Přístup k osobním údajů a jejich změna / práva subjektů údajů

Společnost KiK můžete kdykoli požádat o další informace nebo o přístup k osobním údajům, které o Vás společnost KiK shromažďuje a používá (článek 15 GDPR). Kromě toho můžete požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v běžně používaném formátu (článek 20 GDPR). Můžete také požádat o opravu svých osobních údajů (článek 16 GDPR), jejich doplnění nebo výmaz (článek 17 GDPR) nebo o omezení zpracování Vašich osobních údajů (článek 18 GDPR) a můžete vznést námitku proti (dalšímu) zpracování Vašich osobních údajů (článek 21 GDPR).

Svou žádost můžete zaslat zákaznickému servisu společnosti KiK. Společnost KiK odpoví na Vaši žádost písemně do jednoho (1) měsíce prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli. Tato lhůta může být případně prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost nebo počet žádostí. Budeme Vás o tom informovat do jednoho (1) měsíce od obdržení Vaší žádosti

Své osobní údaje si také můžete kdykoli prohlédnout ve svém účtu KiK a případně je změnit.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu společnost KiK zajistí, aby bylo zpracování osobních údajů pro tento účel ukončeno. Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětnou účinnost. Odvolání Vašeho souhlasu tedy nemá vliv na opatření, která již byla provedena.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na jiném základě, máte právo vznést námitku. Po vznesení námitky záležitost přezkoumáme a společně nalezneme řešení, které bude spočívat buď v tom, že Vám náš přístup či rozhodnutí ve Vašem případě vysvětlíme, nebo, pokud to bude možné, zpracování Vašich údajů zastavíme. Pokud účast ve věrnostním programu myKiK ukončíte, údaje anonymizujeme a Vaše údaje (vztahující se k věrnostnímu programu myKiK) vymažeme, ledaže mezi námi bude nadále existovat dohoda (na základě Vašeho účtu KiK) nebo budeme mít oprávněný zájem na zpracování Vašich údajů, protože jste zákazníkem společnosti KiK.

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je nezákonné, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti KiK. Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Našim příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Které třetí strany mají přístup k Vašich údajům?

Společnost KiK pověřuje poskytováním svých služeb třetí strany. Osobní údaje jsou třetím stranám poskytovány pouze tehdy, pokud jsou tyto informace nezbytné pro poskytování daných služeb třetí stranou, nebo za účelem připojení reklamního sdělení a/nebo voucheru, slevového poukazu apod. třetí strany, obchodního partnera společnosti KiK k marketingu společnosti KiK.

Mohou to být třetí strany, které společnost KiK využívá například pro provádění plateb (poskytovatelé platebních služeb), marketingové aktivity (např. tiskárny, e-mailové společnosti, společnosti zpracovávající poštovní zásilky, sociální média a vyhledávače), pro zboží a služby, u nichž je společnost KiK zprostředkovatelem, a pro svůj zákaznický servis. Pokud tyto třetí strany zpracovávají osobní údaje při poskytování příslušných služeb, činí tak jako zpracovatelé pro společnost KiK a společnost KiK přijala nezbytná technická a organizační opatření (včetně uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů), aby zajistila, že Vaše údaje budou zpracovávány pouze pro výše uvedené účely a že bude zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Mohou to být, jak je uvedeno shora, rovněž i obchodní partneři společnosti KiK.

Společnost KiK předává osobní údaje dozorovým, daňovým a vyšetřovacím orgánům pouze v rámci plnění svých zákonných povinností.

Poskytovatelé služeb a subdodavatelé společnosti KIK mohou rovněž předávat osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. V těchto případech přijímá společnost KiK u těchto příjemců příslušná opatření a souhlasí se standardními doložkami o ochraně osobních údajů vypracovanými Evropskou komisí, aby zajistila co největší úroveň ochrany Vašich údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost KiK přijala vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou nebo jakoukoli formou nezákonného zpracování. Společnost KiK například vždy používá zabezpečené připojení (SSL) během procesu objednávání a při odesílání kontaktních formulářů. Kromě toho jsou používaná opatření pro zabezpečení údajů na nejvyšší úrovni a vždy odpovídají aktuálnímu stavu techniky, čímž je zajištěn bezproblémový provoz pro naše zákazníky.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které je společnost KiK zpracovává, a/nebo pokud zpracování Vašich osobních údajů už nebude vyžadováno právními předpisy. Po dobu, po kterou se účastníte věrnostního programu myKiK (nebo máte online účet), jsou údaje, které o Vás byly shromážděny v rámci plnění smlouvy s Vámi, obecně uchovávány po neomezenou dobu až do okamžiku, kdy bude smlouva ukončena. Ostatní údaje budou vymazány, jakmile skončí povinnost vést účty a záznamy, stejně jako povinnost uchovávat dat (zejména v souvislosti s právními povinnostmi spojenými s placením daní a promlčením civilních nároků).

KiK.cz a webové stránky třetích stran
V e-shopu KiK můžete najít odkazy na jiné webové stránky třetích stran (v závislosti na dostupnosti). Společnost KiK neodpovídá za návštěvy jiných webových stránek, než jsou stránky společnosti KiK, ani za to, jak tyto strany nakládají s osobními údaji. Přečtěte si prosím informace o ochraně osobních údajů na příslušných jiných webových stránkách. Pokud jde o náš e-shop, odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů uvedené na stránkách e-shopu: spolecnost.kik.cz/ochrana-osobnich-udaju.