Skip to main content

Naše vlastní značky - za tím si stojíme!

Pestrý sortiment vyžaduje také vždy náročný management kvality. Náš interní management kvality si stanovil úkol zajistit, aby všechny produkty z oblasti textilu a Non Food byly prodejné.

Jednáme udržitelně

Informujte se

Kvalita

Bezpečný produkt pro naše zákazníky

Sami stanovujeme nejvyšší nároky na kvalitu našich produktů a provádíme kontroly a informujeme naše zákazníky i nad rámec zákonných požadavků.

Obsáhlá práce našeho oddělení managementu kvality, které čítá okolo 40 zaměstnankyň a zaměstnancl, spočívá mimo jiné ve stanovování požadavků na zkoušky, kontrolování a důsledném prosazování. V centru pozornosti je přitom také poradenská funkce pro nákup.

Vedoucí oddělení managementu kvality

Náš management kvality je v neustálém kontaktu s testovacími institucemi v Asii i Evropě, tak abychom zajistili bezpečnost výrobků a atraktivní kvalitu pro zákazníky.

Chtěli bychom také zdůraznit práci naší interní laboratoře, ve které se kontroluje dodržování nejen našich požadavků, ale také jsou vyvíjeny nové zkušební postupy pro vlastní požadavky KiK. Pomocí chemických a fyzikálních testů se zkoumá např. zpracování, rozměry, otěruvzdornost a vlákna produktů a podle toho se upravují plány zkoušek. Kromě všech interních testů jsou do rozsáhlého testovacího procesu zapojeny nezávislé zkušební ústavy.

Nejste s naší kvalitou spokojeni?

Zakoupili jste výrobek, se kterým nejste spokojeni nebo chtěli byste nám nahlásit problém? Pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím online formuláře.

Na kontakt

Chemické látky

Nařízení REACH

Evropské nařízení REACh reguluje schvalování a omezování chemických látek v textiliích, např. zakazuje látky jako azobarviva nebo karcinogenní aminy v textiliích.

Protože bezpečnost je naší nejvyšší prioritou, rozhodli jsme se spolu s členy svazu Textilbündnis  jít nad rámec REACh směrem k módě bez škodlivých látek. Důraz je kladen na nahrazení 100 problematických chemikálií v naší textilní výrobě neškodnými látkami. V roce 2016 přijal Textilbündnis takzvaný seznam MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) od ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). Tento seznam obsahuje škodlivé chemikálie a látky, které by se při výrobě oděvů mohly uvolňovat do životního prostředí. Cílem ZDHC je omezit používání nebezpečných chemikálií a přestat používat ty látky, pro které již existují udržitelnější alternativy.