Skip to main content

Naše sociální angažovanost

Dobrá, cenově dostupná móda a udržitelné hospodaření jsou pro nás neoddělitelné. Angažujeme se různými způsoby: za životní prostředí, za lidská práva i za spravedlivé příjmy a výrobní podmínky u našich dodavatelů.

V oblasti odpovědnosti jsme si stanovili další cíle

Informujte se

Vysoké sociální a environmentální standardy jsou pro nás již řadu let samozřejmostí, a to z přesvědčení. Naše zákaznice a naši zákazníci podporují naše projekty svými nákupy: Umožňují tím větší spravedlnost, větší prosperitu a lepší životní podmínky.

Náš závazek

Zejména důležité jsou pro nás následující projekty

Financujeme několik škol v Bangladéši - to z nás dělá jednoho z největších soukromých poskytovatelů vzdělávání v zemi. Dobré vzdělání je důležitým předpokladem profesního úspěchu. Z našeho závazku těží 3 000 dětí. Naše školy jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi. Disponují moderními učebními pomůckami a energetické potřeby pokrývají vlastními solárními systémy.Nadto ještě podporujeme základní školu a mateřskou školu v Dháce. 

Přístup k čisté vodě je základem pro lepší hygienu a zdraví. Z tohoto důvodu jsme v Bangladéši, naší nejdůležitější zemi v oblasti textilní výroby, nainstalovali více než 8 000 studní a 2 000 latrín. Díky našemu projektu má více než 600 000 lidí přístup k čisté pitné vodě.

Podporujeme komplexní nabídky lékařské péče. Umožňujeme tak stále více pracovnicím a pracovníkům v našich dodavatelských továrnách a jejich dětem bezplatnou lékařskou pomoc. Doposud jsme finančně podpořili více než 50 000 ošetření.

Chcete se dozvědět víc?

Více informací o naší sociální angažovanosti, našich výrobních standardech a cílech do budoucna najdete v naší aktuální.

Zpráva o udržitelnosti