Skip to main content

V oblasti odpovědnosti jsme si stanovili další cíle

Informujte se

Naše sociální angažovanost

Dobrá, cenově dostupná móda a udržitelné hospodaření jsou pro nás neoddělitelné. Angažujeme se různými způsoby: za životní prostředí, za lidská práva i za spravedlivé příjmy a výrobní podmínky u našich dodavatelů.

Vysoké sociální a environmentální standardy jsou pro nás již řadu let samozřejmostí, a to z přesvědčení. Naše zákaznice a naši zákazníci podporují naše projekty svými nákupy: Umožňují tím větší spravedlnost, větší prosperitu a lepší životní podmínky.

Náš závazek

Zejména důležité jsou pro nás následující projekty

Financujeme několik škol v Bangladéši - to z nás dělá jednoho z největších soukromých poskytovatelů vzdělávání v zemi. Dobré vzdělání je důležitým předpokladem profesního úspěchu. Z našeho závazku těží 3 000 dětí. Naše školy jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi. Disponují moderními učebními pomůckami a energetické potřeby pokrývají vlastními solárními systémy.Nadto ještě podporujeme základní školu a mateřskou školu v Dháce. 

Přístup k čisté vodě je základem pro lepší hygienu a zdraví. Z tohoto důvodu jsme v Bangladéši, naší nejdůležitější zemi v oblasti textilní výroby, nainstalovali více než 8 000 studní a 2 000 latrín. Díky našemu projektu má více než 600 000 lidí přístup k čisté pitné vodě.

Podporujeme komplexní nabídky lékařské péče. Umožňujeme tak stále více pracovnicím a pracovníkům v našich dodavatelských továrnách a jejich dětem bezplatnou lékařskou pomoc. Doposud jsme finančně podpořili více než 50 000 ošetření.

Naše výrobky pomáhají

Hadrové koberce a koše z mořské trávy

Bangladéš je jednou z nejchudších zemí na světě. Každý rok se několik tisíc lidí stěhuje z venkovských oblastí země do hlavního města Dháky za prací.

Zatímco tam se stále více rozrůstají chudinské čtvrti, venkovské regiony země se slabou infrastrukturou, jako je region Rangpur v severním Bangladéši, začínají být opuštěné. Abychom tomuto procesu zabránili, oživili jsme v tomto regionu v roce 2008 tradiční techniku ​​výroby koberců.

Zbytky bavlny z textilních továren se dovážejí do Rangpuru, kde se zpracovávají na různé druhy hadrových koberců. Projekt podporuje zejména rodiny v tomto regionu, protože v blízkosti domovů byla vytvořena bezpečná pracovní místa a ženy mají možnost podporovat své rodiny prostřednictvím této práce. A to s působivým úspěchem: Výroba nyní běží v osmi výrobních závodech; k dnešnímu dni se v prodejnách KiK prodalo více než šest miliónů těchto hadrových koberců. Vzhledem k velkému úspěchu projektu koberců byl v Bogře v roce 2009 otevřen další projekt založený na stejném sociálním principu. Zde pracovnice a pracovníci ve třech výrobních závodech vyrábějí košíkářské výrobky z mořské trávy z obnovitelných surovin.

Chcete se dozvědět víc?

Více informací o naší sociální angažovanosti, našich výrobních standardech a cílech do budoucna najdete v naší aktuální

Zpráva o udržitelnosti →