Skip to main content

Přebíráme odpovědnost - jednáme udržitelně!

Neseme odpovědnost a udržitelnost pro nás přitom hraje hlavní roli. Nestojíme si jen za kvalitou za ceny přívětivé pro spotřebitele, také si  stojíme za udržitelným rozvojem společnosti, který zohledňuje sociální a ekologické standardy.

Vždy sledujeme naši výrobu

Informujte se

Nejen v našich prodejnách, na centrále nebo ve skladech - udržitelné jednání je také hluboce zakotveno v našich globálních dodavatelských řetězcích.

V posledních několika letech jsme již zahájili řadu projektů na ochranu zdrojů. Ať už jde o dodatečné vybavení energeticky úsporným LED osvětlením, přechod z plastových tašek na opakovaně použitelné tašky nebo používání efektivnějších lithium-iontových baterií v paletových vozících v našich logistických centrech.

Méně plastů

Opakovaně použitelné tašky

Od října 2015 již není možné v v našich prodejnách v Německu zakoupit jednorázové plastové tašky. Na tento systém postupně přecházíme v dalších zemích. 

To nám umožňuje ušetřit 25 milionů plastových tašek ročně, což odpovídá přibližně 570 tunám plastového odpadu. Vědomě jsme se také rozhodli neprodávat papírové tašky, protože ve výrobním procesu je zapotřebí téměř dvakrát tolik zdrojů než při výrobě plastových tašek. Dalším cílem je omezit plýtvání obaly. Zde neustále pracujeme na snížení počtu vnějších obalů a přechodu na varianty šetrnější k životnímu prostředí. K balení našich zásilek v internetovém obchodě používáme polypropylen (PP) - udržitelný materiál, který je recyklovatelný a šetrný k životnímu prostředí.

Šetření přírodními zdroji

Od dodavatele až do prodejny

Udržitelné chování znamená snížení spotřeby energie a materiálu, používání lepších chemikálií nebo také zamezení emisím.

Dbáme také na udržitelné hospodaření a dodržování ekologických standardů u našich dodavatelů. V roce 2015 jsme do našeho kodexu chování přidali aspekt ochrany životního prostředí, ve kterém se naši dodavatelé zavazují snížit emise nebo vlivy na životní prostředí prostředí ve výrobním procesu.

Efektivní opatření

O krok blíž k ochraně klimatu!

V Pařížské dohodě o změně klimatu se Německo zavázalo, že do roku 2045 bude klimaticky neutrální pokud jde o emise CO2. Podpisem Fashion Industry Charter jsme se zavázali snížit  do roku 2030  emise CO2 způsobené našimi obchodními aktivitami o 30%.

Osvětlení v našich prodejnách je největší zdrojem emisí CO2. Z tohoto důvodu jsou od roku 2015 všechny naše nově otevřené prodejny, renovované prodejny, naše centrála a logistika vybaveny LED osvětlením, které nám umožnilo snížit spotřebu elektrické energie o 11%. Kromě toho jsme vybavili všechny naše prodejny inteligentními měřiči (inteligentními elektroměry), které nám umožňují zprůhlednit spotřebu elektřiny, což nám poskytuje lepší přehled o spotřebě a usnadňuje přijetí vhodných úsporných opatření.

Abychom dále chránili naše životní prostředí, nepoužíváme leteckou dopravu pro naše zboží z Asie a místo toho jsme vsadili  na námořní dopravu. Ačkoli to znamená, že doprava trvá trochu déle, emise CO2 se sníží sedmkrát.

Pro přepravu z Turecka používáme intermodální dopravu. Zde je zboží vyrobené v Turecku nejprve přepraveno kamionem do přístavu v Istanbulu, odkud je poté přepraveno nákladní lodí přes Středozemní moře do severoitalského přístavního města Terst. Tam je náklad přeložen na vagóny a přepraven do Německa vlakem.Posledních 100 km do našeho centrálního skladu v Bönenu jede zboží v kamionu.

Společně jsme silní

Naše členství

Textilní svaz "Textilbündnis" s přibližně 135 členy z různých odvětví, jako je hospodářství, politika, občanská společnost, odbory a standardní organizace se zavázal zlepšovat podmínky v globální textilní výrobě. Jsme rádi, že můžeme být součástí této skvělé organizace a přispívat ke zlepšování sociálních, ekologických a ekonomických podmínek v dodavatelských řetězcích textilu.

V důsledku kolapsu budovy Rana Plaza v Bangladéši založilo více než 200 mezinárodních oděvních společností a odborů „Accord on Fire and Building Safety“. KiK byla druhou německou společností, která podepsala tuto dohodu, která se stará o zlepšenou požární ochranu, elektrickou bezpečnost a bezpečnost budov v továrnách. Všichni signatáři přihlásili své dodavatelské továrny v Bangladéši k dohodě Accord a zavázali se je prakticky a finančně podpořit při sanačních opatřeních. Cílem je zlepšit bezpečnost práce.

Společnost KiK přihlásila k dohodě  Accord 190 továren. Všechny továrny byly zkontrolovány alespoň jednou. Zdokumentované nedostatky byly odstraněny v 70% případů a nápravná opatření běží z velké části podle plánu. Žádná z továren uzavřených v důsledku dohody Accord nevyráběla pro KiK.

KiK byl jedním z prvních členů, kteří schválili prodloužení dohody Accord do roku 2021. Je třeba pokračovat v činnostech, tak aby se dokončila zahájená nápravná opatření a posílil sociální dialog a svoboda sdružování. S novým Accordem mohou být do opatření na zlepšení bezpečnost budov zapojeni i další dodavatelé v dodavatelském řetězci textilu.

Také při jednání s lidmi

S vědomím odpovědnosti

Všechny oblasti naší podnikatelské činnosti mají dopad na lidi a životní prostředí. Přebíráme odpovědnost za naše pracovnice a pracovníky, kteří se podílejí na výrobním procesu našeho zboží.

Kromě toho dbáme na bezpečnost a zdraví všech zúčastněných všude. V roce 2017 jsme zveřejnili dokument o politice lidských práv. V něm se zavazujeme prosazovat a podporovat lidská práva v našich obchodních procesech a vztazích a pomáhat odstraňovat porušování lidských práv.

Zde se zasazujeme zejména proti dětské práci, nucené práci, nadměrné pracovní době, genderově podmíněnému násilí, úplatkářství a korupci. Důležitá je pro nás také výplata minimálních mezd, svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a dodržování příslušných environmentálních norem.