Skip to main content

Naše cíle do roku 2022

Jako součást našeho závazku v souladu s procesem přezkoumání partnerství pro udržitelný textil tímto zveřejňujeme naše cíle na období let 2020–2022.

Více k udržitelnosti

Informujte se

Rámcem jednání pro proces přezkoumání jsou pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích v oděvním a obuvnickém průmyslu.

Proto jsme přezkoumali naše postupy posuzování rizik, abychom zajistili soulad s pokyny OECD a stanovili jejich cíle na základě hlavních identifikovaných rizik. Jsme si vědomi toho, že že identifikace rizik je základním pilířem náležité péče o lidská práva. Zavazujeme se, že budeme průběžně kontrolovat jeho hodnocení a odpovídající opatření ke snižování rizik.

Při hodnocení našich současných procesů k  identifikaci rizik na základě pokynů OECD nás podporovali Löning - Human Rights & Responsible Business. 

Naše cíle

Toto chceme změnit!

 • Financování škol v Bangladéši a Turecku
  Pokračování finanční podpory pro jednu školu v Turecku a čtyři v Bangladéši a zahájení financování páté školy v Bangladéši.
 •  Pokračování programu udělování pracovního povolení pro syrské uprchlíky
   Pokračování finanční podpory UNHCR do roku 2022
 • Podpora zlepšování pracovních podmínek v přádelnách Tamil Nadu s genderovým zaměřením
  U tří jmenovaných dodavatelů, které  školili v rámci této iniciativy, se výrazně zlepšují pracovní podmínky s genderovým zaměřením.
 • Přezkum vnitřních mechanismů stížností v souladu s UNGP
  Identifikace a implementace zlepšení vnitřních mechanismů stížností do roku 2022.
 • Udržování našeho sociálního programu na výrobu v továrnách v regionu Rangpur v Bangladéši a podpora tamních žen, aby si udržely práci v regionu a zamezit tak jejich odchodu do hlavního města.
  Zachování výroby našich sociálních produktů ve třech vybraných továrnách
 • Podpora zřízení výborů pro bezpečnost a ochranu zdraví v továrnách v Číně, které se rovněž zabývají tématem pracovní doby
  Podpora zřízení výborů pro bezpečnost a ochranu zdraví ve 20 našich garážových továrnách 1. úrovně v Číně
 • Podpora továren 1. úrovně při monitorování kritických cest pomocí technologie blockchain
  Zapojení 50 globálních oděvních továren do projektu pomocí technologie blockchain do roku 2022
 • Pokračování v Accord/RSC
  Pokračování v Accord for Fire and Building Safety / RSC (Ready Made Garment Sustainability Council). Kromě toho jsme téma bezpečnosti práce přenesli do vlastní iniciativy Pakistan Building Safety.
 • Pokračování v účasti na Accord / RSC v Bangladéši
  100% továren 1. úrovně se účastní Accord / RSC.
 • Vlastní iniciativa Pakistan Building Safety
  Další provádění  hodnocení staveb a požární bezpečnosti na místě ve 100% textilních továren a zajištění, aby bylo do roku 2022 vyřešeno 65% porušení.
 • Zavedení programu požární ochrany v Indii
  Zapojení 5 továren do programu do roku 2022
 • Zvýšení transparentnosti v našem dodavatelském řetězci 2. úrovně
  Mapování dodavatelů 2. úrovně do roku 2022 s naší novou technologií blockchain a s podporou poskytovatele služeb „EcoVadis“
 • Podpora financování iniciativy „SMART Textile & Garments C“, která se zabývá pracovními podmínkami (včetně svobody sdružování) a environmentálními standardy, prostřednictvím poradních programů, workshopů a opatření ad hoc.
  Podpora financování programu podle předem stanovených poplatků v letech 2020–2022
 • Partnerství pro udržitelný texil
  Dobrovolná účast v iniciativě Living Wage Initiative, která se zabývá pracovními podmínkami včetně kolektivního vyjednávání a environmentálních standardů
 • Partnerství pro udržitelný texil
  Vývoj akčního plánu na základě výsledků ACT sebehodnocení etických nákupních postupů a začátek implementace akčního plánu etických nákupních postupů
 • Partnerství pro udržitelný texil
  Aktivní účast na iniciativě Living Wage v zemi
 • Zlepšení našich odpovědných zásobovacích a nákupních postupů
  Vytvoření rámce k jednání pro zlepšení sladění vnitřní politiky s postupy odpovědného zadávání zakázek
 • Účast na "ILO Call for Action": COVID-19:Opatření v globálním oděvním průmyslu
  Zajištění, aby interní postupy byly v souladu se závazky stanovenými ve výzvě ILO k akci
 • Postupné nahrazení více než 160 problematických chemikálií používaných v textilní výrobě za bezpečné chemikálie.
  Další oznámení MRSL a začátek nahlášení inventáře chemických látek na 100% našich oděvních továren 1. úrovně a také kaskádový převod na další úrovně.
 • Zavedení našeho projektu managementu chemických látek a likvidace odpadních vod
  Pilotní projekt na evidenci chemikálií používaných v továrnách s mokrými procesy v Bangladéši ve spolupráci s externím odborníkem. Pilotní projekt na evidenci znečištění vody ve dvou továrnách v Bangladéši s pomocí externího experta. Na základě toho vývoj akčního plánu na snížení znečištění.
 • Partnerství pro udržitelný texil
  Aktivní účast na iniciativě partnerství v oblasti odpadních vod v rámci partnerství pro udržitelný textil do roku 2021
 • Rozšíření certifikace ISO 14001 v dodavatelském řetězci
  Zvýšení celkového počtu certifikátů ISO 14001 v dodavatelském řetězci na 40 továren ve srovnání s rokem 2017
 • Nárůst používání přepravních krabic ze smíšených nebo recyklovaných materiálů FSC
  Do roku 2021 bude 100% sociálních produktů nakupováno už na straně dodavatele v přepravních krabicích ze smíšených nebo recyklovaných materiálů FSC
 • Závazek k ochraně zvířat ve spolupráci s externími odborníky
  KiK spolupracuje s „Fur Free“ a „4Pfoten“. Podepsali jsme také dohodu týkající se ovcí v Austrálii.
 • Úprava podle požadavků Fashion Industry Charter
  Vývoj programu podle Charty módního průmyslu
 • Realizace pilotního projektu instalace solárních článků na střechy továren v Pákistánu
  Instalace solárních článků na tři tovární střechy v Pákistánu do roku 2022
 • Ověření souhlasu dodavatelů s naším kodexem chování před zahájením obchodní činnosti
  Zajistit, aby 100% nových dodavatelů podepsalo náš kodexu chování
 • Smluvní závazek námi pověřených auditních institutů k podepsání doložky o odpovědnosti
  Zajištění, aby doložku o odpovědnosti podepsalo 100% zkušebních ústavů

Potřebné pro partnerství pro udržitelný textil

Další cíle

 • Podíl bio bavlny v sortimentu
  Podíl udržitelné bavlny v celkovém sortimentu se do roku 2020 má držet na úrovni 1%. To odpovídá přibližně 4,7 milionům kusů oblečení.
 • Partnerství pro udržitelný texil
  Účast na nové „Iniciativě mechanismu stížností“ Partnerství pro udržitelný textil
 • Dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov
  Pokračování mechanismu stížností  Accord v nové Radě pro udržitelnost oděvů Readymade Garment Sustainability Council (RSC)

Další informace?

Přečíst si kompletní stanovení cílů